Rikslønnsnemndas kjennelser 1994

Sak_1: KS - Norsk Sykepleierforbund.pdf

Sak_2,_3,_4_og 5: KS - Norsk Bioingeniørforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norske Fysioterapeuters Forbund og Norsk Radiografforbund.pdf

Sak_6: NHO/OLF - OFS.pdf

Sak_7: NHO/OLF - Norsk Arbeidslederforbund.pdf

Sak_8: Staten - Samarbeidsorganisasjonen Norsk Politiforbund og Lensmannsetatens Landslag.pdf