Rikslønnsnemndas kjennelser 1998

Sak_1: Norges Rederiforbund - OFS.pdf

Sak_2: KS - Norsk Helse- og Sosialforbund .pdf

Sak_3,_4_og 5: KS - Norsk Sykepleierforbund, Norsk Radiografforbund og NITO.pdf

Sak_6: Staten - Akademikernes Fellesorganisasjon.pdf

Sak_7: NAVO/Telenor - LO Stat.pdf