Rikslønnsnemndas kjennelse 2012/6

Rikslønnsnemndas kjennelse 7. desember 2012 i sak 6/2012. Tvisten mellom Fagforbundet og NHO Service i forbindelse med tariffrevisjonen 2012.

Les Rikslønnsnemndas kjennelse (pdf)