Rikslønnsnemndas kjennelse 2014/1

Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i arbeidstvisten mellom Industri Energi og Norsk Industri. Tvisten oppsto under lønnsoppgjøret 2014 i forbindelse med reforhandling av tariffavtalen for vaskerier og renserier.

Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i arbeidstvisten mellom Industri Energi og Norsk Industri. Tvisten oppsto under lønnsoppgjøret 2014 i forbindelse med reforhandling av tariffavtalen for vaskerier og renserier. 


Les Rikslønnsnemndas kjennelse.