Rikslønnsnemndas kjennelse 2012/5

Rikslønnsnemndas kjennelse 7. desember 2012 i sak 5/2012: Tvisten mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service i forbindelse med tariffrevisjonen 2012.

Les Rikslønnsnemndas kjennelse (pdf)