Rikslønnsnemndas kjennelse 2012/1 (frivillig nemnd)

Rikslønnsnemndas kjennelse 29. august 2012 i sak 1/2012 (frivillig nemnd): Tvisten mellom Unio og staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen 2012.

Rikslønnsnemndas kjennelse (pdf)