Rikslønnsnemndas kjennelser 2000

Sak_1:_Oslo kommune - Norsk Helse- og Sosialforbund.pdf

Sak_2: KS - Det norske maskinistforbund.pdf

Sak_3: NHO/OLF - OFS.pdf

Sak_4: NHO/OLF - Lederne.pdf

Sak_5: Oslo kommune - Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.pdf