NOU 2008: 10

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008

Les dokumentet