Etter inntektsoppgjørene 2007

Oppsummering av lønnsoppgjørene og statstikk for lønn og inntektsfordeling. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 26. februar i år fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør, og en endelig utgave av rapporten 28. mars, jf. NOU 2007:3.

Utvalget legger nå fram en rapport som gir oppdaterte tall over lønnsutviklingen og en oversikt over hovedtrekkene i årets lønnsoppgjør. Dessuten presenteres nye tall over den siste utviklingen i lønns- og inntektsfordelingen. Dette materialet offentliggjøres nå som en nettversjon, men blir innarbeidet i rapporten som trykkes i NOU-serien i mars til neste år.

Last ned