NOU 2012: 11

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012

Les dokumentet