Her finn du eldre rapportar frå Det tekniske berekningsutvalget for inntektsoppgjøra.