Tilleggsberegninger fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1968

Ajourførte pris- og inntektsprognoser for 1968 og 1969.

Avgitt til Lønns- og prisdepartementet 20. desember 1968.

Tilleggsberegninger fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1968 (PDF)