NOU 1988: 5

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1988