NOU 2005: 7

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2005

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2005 — Rapport nr. 1, 2005 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Les dokumentet