NOU 1979: 52

Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1980