NOU 1982: 11

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1982