Tilleggsberegninger fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1970 og 1971

Rapport nr. 2, 1970 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Ajourførte pris- og inntektsprognoser for 1970 og 1971.

Avgitt til Lønns- og prisdepartementet 2. november 1970.

Tilleggsberegninger. Rapport nr. 2, 1970 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (PDF)