NOU 1991: 21

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1990 — -ajourført materiale