NOU 1984: 14

0m grunnlaget for inntektsoppgjørene 1984