NOU 1991: 23

ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 1991 — Rapport nr. 2 1991