NOU 1981: 1

Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1981