NOU 1982: 1

Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1982