Melding fra Det tekniske beregningsutvalget

Melding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene om pris- og inntektsutviklingen.

Avgitt til Forbruker- og administrasjonsdepartementet 28. november 1974.

Melding fra Det tekniske beregningsutvalget (PDF)