NOU 1978: 14

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1978