Prognoser for utviklingen i priser og disponible realinntekter i 1975

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørenes prognoser for utviklingen i priser og disponible realinntekter i 1975.

Avgitt til Forbruker- og administrasjonsdepartementet 15. april 1975.

Prognoser for utviklingen i priser og disponible realinntekter i 1975 (PDF)