NOU 2002: 5

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2002

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2002

Les dokumentet