NOU 1972: 10

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1972