NOU 1983: 1

Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1983