NOU 1973: 53

Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1974