NOU 1993: 7

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1993