NOU 2000: 4

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2000

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2000

Les dokumentet