NOU 2000: 4

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2000

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2000

Les dokumentet