NOU 1972: 42

Tilleggsberegninger — Ajourførte pris-og inntektsprognoser for 1972 og 1973 fra Det tekniske beregningsutvalg