Foreløpig materiale for inntektsoppgjørene 1972

Rapport nr. 1, 1971 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Avgitt til Lønns- og prisdepartementet 27. oktober 1971.

Foreløpig materiale for inntektsoppgjørene 1972. Rapport nr. 1, 1971 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (PDF)