NOU 1977: 17

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1977