NOU 1991: 22

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1991