NOU 1987: 6

Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1987