Om inntektsoppgjørene 1989

Rapport nr. 2 1989 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Avgitt til Forbruker- og administrasjonsdepartementet 17. mars 1989.

Om inntektsoppgjørene 1989. Rapport nr. 2 1989 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (PDF)