Skattereformens virkninger på priser og inntekter

Rapport nr. 1, 1969 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Avgitt til Lønns- og prisdepartementet 2. desember 1969.

Skattereformens virkninger på priser og inntekter. Rapport nr. 1, 1969 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (PDF)