NOU 1981: 18

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1981