NOU 1986: 3

Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1986