NOU 1974: 15

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1974