NOU 1980: 16

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1980