NOU 1976: 3

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1976