NOU 1986: 14

0m grunnlaget for inntektsoppgjørene 1986