NOU 1983: 23

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1983