NOU 1992: 4

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1992