Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1970

Rapport nr. 1, 1970 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Avgitt til Lønns- og prisdepartementet 6. februar 1970.

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1970. Rapport nr. 1, 1970 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (PDF)