Innstilling fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1968

Om grunnlaget for inntektsoppgjøret 1968.

Avgitt til Lønns- og prisdepartementet 6. februar 1968.

Innstilling fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1968 (PDF)