NOU 1979: 31

Om utbyggingen av lønns- og inntektsstatistikken