NOU 1987: 26

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1987